Nr. 11 2015: Thomas Piketty – ett år etter

Nr. 11 2015: Thomas Piketty – ett år etter

Av Marius Doksheim, fagsjef i Civita

Det er omtrent ett år siden debatten om Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century, og dennes beskrivelse av ulikhetsutviklingen, startet for alvor i Norge.

Det kan nå være interessant å se hvor debatten blant forskerne nå står. I dette notatet presenterer vi noen av forskningsbidragene som har kommet.

Den virkelig store endringen gjennom det tjuende århundre var fremveksten av en eiendomsbesittende middelklasse, skriver Piketty i sin bok. Det har nok større betydning for hans egen analyse enn han selv var klar over. Utfordringen fremover må være å videreutvikle og utvide dette eierskapet, heller enn å bare forsøke å legge begrensninger på formuer og inntekter blant de aller rikeste. Ulikhetsdebatten også må dreie seg om eierskap til bolig og eiendom, og derfor ser vi på noen mulige retninger for videre søken etter løsninger for å hindre for store ulikheter og spre velstand.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »