Nr. 11 2011: Drømmen som brast

Nr. 11 2011: Drømmen som brast

Fire år etter starten på den mest alvorlige finanskrisen siden 1930-tallet, befinner den amerikanske økonomien seg fortsatt i kraftig motvind. Den amerikanske middelklassedrømmen om et stadig bedre liv har slått alvorlig feil. Fortsatt er amerikanere flest usikre på hva som egentlig gikk galt. På globalt nivå er det vedvarende ubalanser som skaper stor usikkerhet om veien framover.

«Uansett hvilket perspektiv man inntar, kan man i det minste enes om én ting. Den økonomiske modellen som har rådet i USA har spilt fallitt. Det man trodde var genuin velstand var i stor grad en illusjon. Det man så som framskritt var på mange måter en drøm som ikke gikk i oppfyllelse. Drømmen viste seg isteden å være et amerikansk mareritt. Og marerittet er langt fra over,» skriver økonomisk historiker i Civita, Marius Gustavson, i dette notatet.

Notatet tar for seg og setter krisen inn i et større historisk perspektiv – med vekt på erfaringene til den amerikanske middelklassen.

Last ned notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »