Nr. 10 2015: Norsk forsvarsevne: En varslet avvikling

Nr. 10 2015: Norsk forsvarsevne: En varslet avvikling

Av tidligere administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt,
dr techn Paul Narum og tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen.

I dette Civita-notatet beskriver forfatterne hvordan en nasjonal forsvarsevne vil være borte i løpet av 10-15 år, dersom den økonomiske utviklingen i Forsvaret fortsetter som i dag. Da vil den operative tilgjengeligheten av Forsvarets struktur være så dårlig, og misforholdet mellom hvilke ressurser vi bruker på forsvar og hvilken forsvarsevne vi får ut av det så stort, at det nærmest er meningsløst både samfunnsøkonomisk og beredskapsmessig. Vi bruker stadig mer penger og oppnår samtidig mindre og mindre forsvarsevne. I notatet skisserer forfatterne konsekvensene av denne politikken, hvordan utviklingen påvirker vårt nasjonale handlingsrom og hvordan fremtidens forsvar mest sannsynlig vil innebære et tettere flernasjonalt samarbeid med andre stater.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »