Migrasjon og frihet

Migrasjon og frihet

Migrasjon er en positiv kraft for Norge og mange andre land i verden. Likevel diskuterer man som regel utfordringer og negative sider ved innvandring. Vi ønsker en bedre debatt om disse spørsmålene fordi vi tror at migrasjon vil fortsette å være høyt på den politiske dagsorden. Samtidig må vi erkjenne at mange politikere og politiske partier kvier seg for å gjøre innvandring til et stort tema, blant annet fordi det ikke er en vinnersak blant velgerne.

En tankesmie kan ta opp spørsmål og utfordre vedtatte holdninger uten å være redd for meningsmålinger og stemmer. Vi håper vår
liberale tilnærming til disse spørsmålene kan bidra til at disse temaene tas opp på en bedre måte i den politiske debatt i Norge.

Last ned dokument
Migrasjon og frihet | 530 KB

Bestill publikasjon

Migrasjon og frihet

kr 126,- inkl. porto

Boken må bestilles direkte fra Cathrine Ulrikson på e-post: cathrine@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »