Liberalisme

Liberalisme

Liberalisme samler en rekke av de viktigste filosofiske tekstene om politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen. Boken åpner for en større norsk resepsjon av de tenkerne som har lagt de viktigste teoretiske premissene for det moderne liberale demokratiet, og for de tenkerne som viderefører diskusjonen i dag. Det er lagt vekt på en samtidsprofil, og halvparten av tekstene i antologien er publisert etter andre verdenskrig. De fleste tekstene er aldri tidligere blitt oversatt til norsk, og de øvrige er nyoversatt.

Dette prosjektet kom i stand etter et initiativ fra Civita og i forlengelse av en debatt om liberalismen, som Civita startet.

Debatten viste tydelig at det er behov for en antologi som denne.

Boken er utgitt av Universitetsforlaget og med støtte fra Fritt Ord.

Boken finnes i bokhandelen og kan også bestilles via Universitetsforlaget på www.universitetsforlaget.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »