Nr.2 2008: Kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen

Civita har gjennomført en undersøkelse om unge menneskers kunnskap om og holdninger til
kommunismen og nazismen. I dette notatet presenteres resultatene av undersøkelsen, som ble
gjennomført i november 2007.

Last ned notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »