Hva er skatt?

Hva er skatt?

Denne lille pamfletten, skrevet av Mathilde Fasting, går gjennom de viktigste skattene og avgiftene vi har, og ser kort på den historiske utviklingen bak dagens skattesystem.

Det er mange dilemmaer når man diskuterer skatt: Noen skatter og avgifter får mye oppmerksomhet til tross for at de utgjør små beløp, mens andre skatter er uomstridte selv om de beløpsmessig er store.

Denne pamfletten gir en oversikt over de mer aktuelle dilemmaene og en kort oversikt over de vanligste skattene.

Kr. 49,- inkl. porto.

For bestillinger på mer enn 5 eks, ta kontakt med Cathrine Ulrikson på cathrine@civita.no.

Pamfletten kan også lastes ned gratis her:

Last ned dokument
Hva er skatt – til nedlasting | 305 KB

Bestill publikasjon

Hva er skatt?

kr 49,- inkl. porto

Boken må bestilles direkte fra Cathrine Ulrikson på e-post: cathrine@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »