Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning

Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning

Dette er en innføringsbok i livet og arbeidene til 1900-tallets mest innflytelsesrike liberale tenker. Fra lenge å ha vært nærmest ingorert ble han den viktigste intellektuelle inpirasjon til den renessanse for markedsøkomi og liberale verdier som var pregende for de siste tiårene av 1900-tallet.

Østerikeren Friedrich Hayek (1899-1992) hadde doktorgrad i både jus og økonomi. Han virket bla. ved universitetet i Wien, London School of Economics og ved universitetene i Chicago og Freiburg. Han var en av de ledende økonomene i den østerikske skolen innenfor samfunnsøkonomien og fikk nobelprisen i økonomi i 1974.

Bestill publikasjon

Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning

kr 149,- inkl. porto

Boken må bestilles direkte fra Cathrine Ulrikson på e-post: cathrine@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »