En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler

En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler

Det er nødvendig med store reduksjoner i utslipp fra transportsektoren dersom Norge skal nå klimamålene vi har for 2030. Disse utslippsreduksjonene vil imidlertid kun i begrenset grad nås gjennom dagens elbilpolitikk.

Elbilpolitikken koster allerede store summer for staten, og kostnadene vil i årene fremover øke til nivåer som ikke er bærekraftige.

Er det mulig å støtte innfasingen av lavutslippsbiler på en mer rasjonell måte enn det gjøres i dag?

 

Notatet er skrevet av Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »