Hva er stemmerett?

 

 

Stemmerett har alle de personer som har rett til å stemme ved valg, og er ved valg til nasjonale eller regionale besluttende myndigheter med noen få unntak utelukkende knyttet til alder. I Norge får man stemmerett det året man fyller 18 år, som også er myndighetsalderen. Ulike land opererer med ulike unntaksbestemmelser. I Norge er unntakene fra aldersbestemmelsene i hovedsak knyttet til innvandrere, hvor stemmerett knyttes til botid i landet. Ved lokalvalg har innvandrere som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og som er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, stemmerett. Ved stortingsvalg må man, i tillegg til å være 18 år, være norsk statsborger for å kunne avgi stemme. I henhold til § 53 i Grunnloven kan stemmerett tapes ”ved domfellelse for straffbare handlinger, i overensstemmelse med hva som bestemmes i lov om dette og ved å gå i fremmed makts tjeneste uten regjeringens samtykke”.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 27.2.18.

 

Videre lesning:

Demokratimaskinen

Tre forslag for å styrke den politiske prosessen

Gratulerer med dagen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »