Hva er OECD?

 

 

OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organization for Economic Cooperation and Development), er en internasjonal organisasjon, opprettet for å skape økonomisk utvikling og for å fremme samarbeid på tvers av landegrenser. OECDs medlemsland har alle en velutviklet markedsøkonomi, et demokratisk styresett og et relativt høyt inntektsnivå. OECD er en videreføring av Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OEEC), opprettet i 1948 for å gjennomføre Marshall-hjelpen og for å få Europa ut av krisen etter andre verdenskrig. Organisasjonen virker som et forum der representanter fra medlemslandene kan utveksle erfaringer og sammen utarbeide de beste løsningene på nasjonale og internasjonale utfordringer. OECD står blant annet bak PISA-undersøkelsen, en undersøkelse som hvert tredje år ser på 15-åringers kompetanse i lesning, matematikk og naturfag. Organisasjonen gjennomgår og vurderer med jevne mellomrom norsk økonomi og foreslår reformer.

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 25.3.20.

 

Videre lesning:

Pisa i Morgenbladet

OECD anbefaler å fjerne rentefradraget

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »