Hva er en verdi?

 

 

Verdi angir hvilken viktighet noe tilskrives. I utgangspunktet kan verdi tilskrives nøyaktig hva som helst, som gjenstander, handlinger og personer.

I verditeorien er skillet mellom egenverdi og instrumentell verdi sentralt. Noen ting hevdes å ha en verdi i seg selv, mens andre ting bare har verdi i kraft av å være et middel til å realisere de tingene som har egenverdi. Ett og samme objekt kan også ha både egenverdi og instrumentell verdi, men da i ulike henseender. For eksempel kan et kunstverk ha en egenverdi som objekt for estetisk betraktning, samtidig som det har en økonomisk verdi hvor det kan brukes som middel til å finansiere noe annet. Det finnes ulike typer verdier, og disse kan stå i motsetning til hverandre.

Verdipluralisme innebærer at vi mennesker etterstreber mål som ikke bare er ulike, men til tider også uforenlige. Verdikonfliktene i moderne samfunn utspiller seg ikke bare mellom ulike sosiale grupper. Det er kanskje i like stor grad snakk om konflikter i de enkelte subjektene som deltar i ulike verdisfærer, for eksempel en moralsk og en estetisk verdisfære. Verdikonflikter kan utspille seg mellom medlemmer av henholdsvis en religiøs og sekulær gruppe. Men et og samme individ kan også ha en kompleks, sosial identitet med verdier som trekker i ulike retninger. Like lite som konfliktene mellom de ulike gruppene kan oppløses gjennom henvisning til en nøytral, høyere instans, kan konfliktene i de enkelte subjektene oppløses på en slik måte. En slik verdipluralisme må anerkjennes som et faktum i moderne samfunn. Spørsmålet er så om det finnes noen universelle verdier som med rette kan gjøre krav på gyldighet i ethvert samfunn, og som for eksempel er artikulert i noen moralske minimumsnormer eller rettigheter.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Fr. Svendsen og er sist oppdatert 22.5.18.

 

Videre lesning:

Finnes det noe slikt som norske verdier?

Ja, norske verdier og vaner er under press

Nr.11 2012: Multikulturalisme og liberale verdier

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »