Hva er en stortingsmelding?

 

 

Stortingsmelding (forkortet Meld. St.) brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til konkrete vedtak eller ny eller endret lovgivning. En stortingsmelding brukes også for å trekke tilbake et tidligere fremlagt lovforslag. I stortingsmeldinger gis bl.a. en grundig redegjørelse for regjeringens analyser, planer og ambisjoner innenfor et bestemt politikkområde.

 

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 12.6.19.

Videre lesning:

Hva er statsbudsjettet?

Hva er en NOU?

 

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »