Hva er bioteknologi?

 

Cathrine Ulrikson

 

Bioteknologi er en samlebetegnelse på teknologi som bruker levende organismer eller systemer til å fremstille produkter eller forandre eller forbedre organismer. Bioteknologien har derfor eksistert i tusenvis av år før uttrykket bioteknologi ble skapt i mellomkrigstiden.

Tidlige eksempler på bioteknologi er husdyravl, kultivering av planter i jordbruk, brødbakst og ølbrygging. Bioteknologien spiller en avgjørende rolle for utvikling innenfor blant annet medisin, jordbruk og havbruk.

Nyere teknologiutvikling, ikke minst mikrobiologi og genteknologi, har også skapt muligheter som reiser en rekke problemer av etisk art. Bruken av bioteknologi er regulert gjennom blant annet bioteknologiloven og genteknologiloven. Genteknologiloven regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte mikroorganismer, planter og dyr, og ikke minst adgangen til å bruke genmodifisert mat. Dette siste har vært et kontroversielt tema. Bioteknologiloven tar for seg den medisinske bruken av bioteknologi på mennesker, og sentrale bestemmelser vedrører kunstig befruktning, preimplantasjonsdiagnostikk, fosterdiagnostikk, gentesting, genterapi, kloning samt lagring av og forskning på befruktede egg.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Fr. Svendsen og er sist oppdatert 25.5.20.

Videre lesning:

Liberal halvtime om sorteringssamfunnet, del 1: Hvor mye kan vi manipulere vårt eget genmateriale?

Liberal halvtime om sorteringssamfunnet, del 2: Er det greit å designe sin egen baby?

Gen- og bioteknologi og liberalitet

Et forsøk på å svare på de «konservatives» argumenter mot eggdonasjon

Skal tilhengerne av eggdonasjon vinne frem, bør de ta motstanderne seriøst

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »