Hva betyr woke?

 

 

Woke, årvåkenhet, betyr å være våken og på vakt mot det man mener er krenkende, diskriminerende eller stereotypiserende. Av mange blir «wokeness» betraktet som en borgerplikt i kampen mot rasisme og generell urett.

På den annen side har såkalt wokeness blitt et etablert begrep med negative assosiasjoner. Det viser både til en ny generasjon og til en fremgangsmåte som særlig kommer til uttrykk i sosiale medier. Det tilliggende uttrykkene ”call out culture” og ”shaming” betyr at noen publiserer mer eller mindre dokumenterte påstander om en person som har sagt noe som oppfattes som upassende, noen ganger inkludert å tagge inn den suspektes arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere.  Følgene blir ofte en massiv fordømmelse som spres på ulike digitale plattformer, også kjent som ”den digitale gapestokken”. I USA er dette blitt så omfattende at president Barack Obama har advart mot utviklingen.

 

Artikkelen er skrevet av Bård Larsen og er sist oppdatert 2.9.2020.

 

Videre lesning:

Kathrine Jebsen Moore om kulturkrigen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »