Verdenshistorie på tre timer med Terje Tvedt

Hvordan kan vi forstå de lange linjene i menneskets historie?

På Civitakveld tirsdag 2. mars drøftet historiker Terje Tvedt, i samtale med Eirik Løkke, den moderne verdens fremvekst: Fra de første sivilisasjonene til Vestens dominans og europeisk kolonialisme, samt USAs historiske rolle og den økte rivaliseringen med Kina. Tvedt vil også belyse klimaets utvikling, samt dele sine tanker om hvordan vår forståelse av fortiden er farget av samtiden.

Møtet foregikk uten publikum og ble sendt på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Terje Tvedt svarte også på spørsmål mot slutten av møtet.

Video fra møtet:

Hør møtet på SoundCloud:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »