KÅKÅdebatt: Kan vi stole på mediene?

KÅKÅ Kverluantkatedralen og Civita inviterte til debatt i Stavanger onsdag 23. mai kl.19.00—20.30.

 

 

Kan vi stole på mediene? Hvilke kår har sannheten i det postfaktuelle samfunn?

I 2016 kåret Oxford dictionary «Post-truth» til årets nyord. Var det et uttrykk for at vi har tatt steget inn i det postfaktuelle samfunn, der følelser har erstattet fakta som grunnlag for meningsdannelsen?

Den amerikanske senatoren Daniel Patrick Moynihan uttalte at «You are entitled to your own opinion, but not you’re own facts». Men vil ikke våre subjektive meninger også påvirke vår bedømmelse av hva som er fakta? Hvordan skal mediene forholde seg til en situasjon der mange ikke stoler på journalister eller politikere? Er mistilliten berettiget?

Et forsøk på å bidra til en mer faktabasert offentlig samtale er såkalt faktasjekking av påstander. Er dette fenomenet et uttrykk for at pressen og politikerne har et omtrentlig forhold til fakta? Og vil slike faktasjekker bidra til å øke offentlighetens tillit til medier og politikere?

Som introduksjon til debatten drøftet Lars Fredrik Svendsen, professor i filosofi og medarbeider i Civita, ulike aspekter ved sannhetens kår i dagens offentlighet.

Innledningen ble fulgt av en paneldebatt med: Heidi Taksdal Skjeseth, journalist i Dagsavisen og forfatter av publikasjonen «All the presidents lies», Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre, Eirin Eikefjord, kommentator i Bergens Tidende og vinner av NTBs språkpris 2017 og Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Ordstyrer var Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »