Hvem er dagens Machiavelli?

 Civita og Nationaltheatret inviterte
til frokostmøte i publikumsfoajeen
på Nationaltheatret onsdag 10. mai
kl. 8.00 – 9.00

Machiavelli dedikerte Fyrsten til Lorenzo de’Medici. 500 år senere dedikerer regissør Tore Vagn Lid teaterstykket Fyrsten til den kommende statsminister.

Hvem gir politiske råd i dag, og handler politikere etter dem? Hvorfor er Machiavellis Fyrsten fremdeles fascinerende 500 år etter utgivelsen? Og kan man forstå dagens politiske maktspill ved å lese Machiavelli?

I PANELET VAR:

Tore Vagn Lid, regissør av stykket Machiavelli på Nationaltheatret
Jan-Erik Larsen, rådgiver og tidligere statssekretær i Stoltenberg-regjeringer
Sten Inge Jørgensen, journalist og kommentator i Morgenbladet
Mathilde Fasting, møteleder og idéhistoriker i Civita

Møtet fant sted i publikumsfoajeen på Nationaltheatret.

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »