Fullt hus på Hayek-seminaret

Etterspørselen etter idè-debatt er åpenbar stor. Mer enn 70 personer deltok på seminaret og lanseringen av CIVITAs bok om Hayek i går, 7. desember. Forfatteren Dr. Eamon Butler diskuterte Hayeks betydning med professor Bernt Hagtvet og engasjerte seminardeltagere.


Friedrich A. von Hayek (1899-1992) var en av 1900-tallets mest innflytelsesrike økonomer. Han fikk Nobelprisen i økonomi i 1974 etter et langt virke som den skarpeste intellektuelle kraft mot planøkonomi, kollektivisme og totalitarisme. Det er 60 år siden hans bok «The Road to Serfdom» ble utgitt» – en av vår tids sentrale politisk-filosofiske verker. Civita markerte dette med utgivelsen av en innføringsbok om Hayek og hans ideer: «Hayek – hans betydning for økonomisk og politisk tenkning». Boken er skrevet av den internasjonalt anerkjente Hayek-eksperten Dr. Eamonn Butler, direktør for tankesmien Adam Smith Institute i London.


I sitt innlegg redegjorde Butler for essensen i Hayeks arbeider. Bernt Hagtvet understreket i sitt innlegg at Hayek og Karl Popper var de to viktigste intellektuelle pillarene i motstanden mot totalitarismen på 1900-tallet. Hagtvet mente imidlertid at Hayek overdrev frykten for at sosialdemokratiet, mot sin vilje, ville bevege seg i retning av en totalitær formynderstat.


Det er skrevet flere biografier om Hayek. Butlers bok regnes som en av de beste. Det er en kortfattet innføring i Hayeks arbeider som nå er tilgjengelig på norsk. Boken kan bestilles fra CIVITAs hjemmesiden eller kjøpes i bokhandel.


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »