Borgerlig samarbeid – eller sprikende staur?

I dag har vi en Høyre/FrP-regjering som samarbeider med Krf og Venstre i Stortinget. Hva er fordelene og ulempene ved denne og andre samarbeidsformer? Trenger samarbeidspartier et politisk og ideologisk fellesgods, eller kan alle partier samarbeide med hverandre? Hva betyr ulike partikulturer og personlige relasjoner for samarbeidet?  Og hvordan fungerer dagens samarbeid på ikke-sosialistisk side? Hva skal til for at samarbeidet brytes eller blir enda bedre?

Se video fra frokostmøtet onsdag 29. april med stortingsrepresentant og parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, stortingsrepresentant og parlamentarisk leder i FrP, Harald Nesvik, stortingsrepresentant, parlamentarisk leder og leder i KrF, Knut Arild Hareide, og stortingsrepresentant, parlamentarisk leder og leder i Venstre, Trine Skei Grande.

Se innleggene her:


Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »