Ein samtale om nynorsk skriftkultur

Civita og Samlaget inviterte til kveldsmøte og boklansering måndag 22. oktober 

I boka «Nynorskens lys. Eit essay» skriv Morten Søberg at det nynorske skriftmålet så å seia er gjennomstrøymd av munnhell og ordtak, reiser, politikk, samtalar og utprøvingar; det er tale om ein skriftkultur som har mykje til felles med det klassiske essayet: subjektiv og krevjande, kjettersk og søkjande. Djupast sett utgjer nynorsken eit særeige demokratisk og intellektuelt innslag i den norske ålmenta – eller kva?

Til samtale var: Morten Søberg, forfattar og direktør for samfunnskontakt, SpareBank 1 Gruppen, Sveinung Rotevatn, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (V) og kulturredaktør i Aftenposten Sarah Sørheim.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »