Civitas arrangementer under Arendalsuka 2018

Civitas arrangementer under Arendalsuka:

 

Mandag 13. august

Historisk aften: 1.verdenskrig

I år er det 100 år siden 1. verdenskrig endte. Hva var årsakene til krigen? Kunne den vært unngått? Fredsoppgjøret ga Tyskland skylden, men var freden i Versailles urettferdig? Og hvor viktig var fredsoppgjøret for fremveksten av Nazi-Tyskland? Flere har uttrykt bekymring for fremveksten av høyreekstremisme og forsøker å dra paralleller til mellomkrigstiden. Er det noen historiske likheter?

Professor i historie ved UiO, Øystein Sørensen, samtaler med rådgiver i Civita, Eirik Løkke, om 1. verdenskrig og hvilke historiske erfaringer vi kan trekke 100 år senere.

Sted: Symposium, Kirkegaten 1, Arendal.  

Tidspunkt: 18.00-18.45.

Arrangementet er åpent for alle, men bekreft gjerne om du kommer via Facebook.

 

Tirsdag 14. august

A conversation with US Ambassador Braithwaite

The election of President Trump signaled a shift in the paradigm of how U.S. politics are conducted and understood. This has been illustrated by media coverage and, in particular, the media’s uncertainty on how to report on the administration’s policies. How should we interpret the President’s political agenda, and how has this affected people’s understanding of the United States and the U.S.-Norway relationship? And what will happen in the upcoming midterm elections?

U.S. Ambassador to Norway, Kenneth J. Braithwaite, joins Fellow at Civita, Eirik Løkke, in a conversation about U.S. politics, the Ambassador’s experience in Norway six months into the job, and the U.S.-Norway relationship.

Venue: Symposium, Kirkegaten 1, Arendal.
Time: 11.30-12.30.

The event is open for audience, however feel free to confirm your participation on facebook.

 

Tirsdag 14. august

Hvorfor er norske toppledere så fraværende i samfunnsdebatten? 

Næringslivet sliter med å bli hørt og er etter manges mening i ferd med å bli den politiske taperen. Dette skjer samtidig med at Norge mer enn noen gang er avhengig av et næringsliv som kan skape nye jobber, og samtidig med at det vokser frem en generasjon som forventer at næringslivet står for noe.

I dette bildet – hvor er næringslivets stemmer? Hva er årsakene til at norske toppledere i så liten grad deltar i samfunnsdebatten, og hva må skje for at dette skal endres? Hvilket ansvar har de for å gjøre sine synspunkter kjent? Og går det en grense for hva næringslivsledere
legitimt kan ha en mening om?

Veidekke og Civita har invitert noen av næringslivets viktigste stemmer til å diskutere disse problemstillingene.

I panelet: Arne Giske, konsernsjef i Veidekke ASA, Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA, Arvid Moss, president i NHO og konserndirektør i Hydro ASA, Jon Gunnar Pedersen, direktør i Arctic Securities, Corporate Finance og Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv.

Debatten ledes av Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Sted: Arendal gamle rådhus

Tidspunkt: 16:00 – 17:00

Arrangementet er åpent for alle, men bekreft gjerne at du kommer via Facebook.

 

Onsdag 15. august

Hvem har ansvaret for å unngå at nordmenn havner i luksusfella?

Civita og Virke inkasso inviterer til paneldebatt med tema «Hvem har ansvaret for å unngå at nordmenn havner i luksusfella»? Formålet med debatten er å rette oppmerksomheten mot viktige tema som etableringen av gjeldsregister, veksten i forbruksfinansiering og lovverket som regulerer inkasso/innfordringsprosessen. Vi stiller også spørsmål ved om det er nødvendig med omfattende reguleringer all den tid det bare er et fåtall nordmenn som ikke evner å beholde kontroll over egen privatøkonomi.

I panelet: Statssekretær Sveinung Rotevatn (V), Lene Vågslid, Stortingsrepresentant AP, og leder av Justiskomiteen Henrik Asheim, Stortingsrepresentant (H) og finanspolitisk talsmann, Iman Winkelman, Leder Virke inkasso. Innledning ved Knut Øvernes, Leder Santander Norge.

Sted: Madam Reiersen, Arendal

Tidspunkt: 11.00-12.00

Arrangementet er åpent for alle, men bekreft gjerne at du kommer via Facebook.

 

Onsdag 15. august

Hva viser meningsmålingene et år før valget 2019?

Hvem blir vinnere og tapere i lokalvalget 2019? Hvem vinner byene? Ett år før valget vil journalist Kjetil Løset i TV2 og Johan Giertsen fra pollofpolls.no diskutere utviklingen på målingene og partienes stilling før valgkampen neste år.

Sted: Symposium, Kirkegaten 1, Arendal.

Tidspunkt: 18.00-20.00.

Arrangementet er åpent for alle, men bekreft gjerne at du kommer via Facebook.

 

Torsdag 16. august

Fremtidens internett: Fritt og helt eller stykkevis og delt?

Debatten om hvordan fremtidens internett skal reguleres er av stor betydning for samfunnet. Særlig har debatten om nettnøytralitet fått stor oppmerksomhet. Men hva innebærer nettnøytralitet i praksis? Og hvordan bør et slikt prinsipp eventuelt implementeres? Risikerer vi at fremtidens internett vil bli kontrollert av få aktører innenfor ”Big Tech”? Hvordan kan vi som samfunn bidra til at internett forblir mest mulig åpen og tilgjengelig?

I panelet: Finn Myrstad, Direktør, Forbrukerrådet og Bjørn Hansen, Vice President and head of the customer and competition team, Telenor Research. Flere innledere annonseres.

Sted: Symposium, Kirkegaten 1, Arendal.

Tidspunkt: 20.00-21.30

Arrangementet er åpent for alle, men bekreft gjerne at du kommer via Facebook.

 

Andre arrangementer der Civita deltar:

Mandag 13. august

Tirsdag 14. august

Onsdag 15. august

Torsdag 16. august

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »