CIVITA-AKADEMIET 2010


Tankesmien Civita arrangerte høsten 2010 Civita-akademiet i politisk filosofi for fjerde året på rad. Som tidligere år var det foredrag fra framstående forskere og politikere fra Norge og utlandet som belyste sentrale temaer i politisk filosofi.

12 flinke deltakere med interesse for politikk og samfunn ble plukket ut til årets akademi. Undervisning og seminarer var lagt til fire helger fra august til november. Samlingen i oktober var i Berlin med omvisninger og foredrag.

Høstens samlinger var:
– 21-22 august
– 18-19 september
– 14-17 oktober (Berlin)
– 13-14 November

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »