Civita-akademiet 2008

Når er ulikheter urettferdig? Når bør staten begrense borgeres frihet? Og hva ville egentlig Aristoteles ment om det norske sosialdemokratiet?

Tankesmien Civita startet høsten 2007 et akademi i politisk filosofi. Det var en suksess, og vi har derfor bestemt oss for å ta opp en ny klasse høsten 2008. Vi vil trekke inn noen av Norges fremste tenkere innen politisk filosofi til å undervise. Kurset er lagt opp med undervisning og arbeid i samlinger.

Civita-akademiets samlinger høsten 2008:

  • Torsdag 14. august
  • Fredag 15. august
  • Torsdag 11. september
  • Fredag 12. september
  • Torsdag 16. oktober
  • Fredag 17. oktober
  • Schæffergaarden, København 13.-16. november 

Vi krever grundig og jevnt arbeid gjennom et semester, men kurset er ment å kunne tas ved siden av jobb eller studier.

Søknad må inneholde en CV, et brev som forklarer hvorfor du vil delta hos oss og minst ett anbefalingsbrev fra arbeidsgiver eller lærer. Søknaden sendes til post@civita.no  eller torkel@civita.no  og merkes “Civita-akademiet 2008”.

NB! Søknadsfristen er 15. mai.

Kontaktperson:

Prosjektleder Torkel Brekke torkel@civita.no

eller
torkel.brekke@ikos.uio.no
Tlf: 40 00 22 77

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »