Civita-akademiet 2007

 Civita-akademiet 2007

Prinsipiell tenkning om politikk er mangelvare i Norge. Derfor startet tankesmien Civita høsten 2007 et akademi i politisk filosofi. Kurset var lagt opp med undervisning i tre samlinger for å gjøre det mulig å kombinere kurset med jobb eller studier. Noen av Norges fremste tenkere innen feltet underviste. Samlingene fant sted i Civitas lokaler i Akersgaten, et steinkast fra Løvebakken. Den siste av samlingene var ved universitetet i Oxford, hvor deltagerne fikk oppleve forelesninger med Oxford-professorer i politisk filosofi.

Deltakere høsten 2007:

 • Preben Austgulen
 • Hilde K. Ellingsen
 • Fredrik Gierløff
 • Torkild S. Haukaas
 • Yngve Olsen Hvoslef
 • Hanne C. S. Iversen
 • Eirik Løkke
 • Kristian Meisingset
 • Ole Martin Moen
 • Benedicte Røer
 • Odd Sevje
 • Helene Zachariassen Skulstad
 • Christina Solli
 • Ingvild Stjernen
 • Peter Walseth

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »