Bør vi beskatte arv hardere?

I dagens episode diskuterer Eirik Løkke og Mathilde Fasting fordelene og ulempene ved skatt på arv i anledning nytt Civita-notat om arveavgift.