Både Erna Solberg, Donald Trump og Gene Simmons i Kiss kaller seg konservative. Hva er det som forener dem?

Se video fra #Civitakveld og bokbad 11. august:

Hør også møtet som podcast i Soundcloud:

Bokbad onsdag 11. august kl. 19.00

Konservatismen er full av spenninger, og konservative er på fremmarsj i mange land.

Torbjørn Røe Isaksen har skrevet boken Hva er konservatisme? (Universitetsforlaget). Vi inviterte til bokbad med Torbjørn Røe Isaksen (H), Erik Lunde (KrF) og Ola Borten Moe (Sp).

Hva forstår de med konservatisme? Er de selv konservative, selv om de tilhører forskjellige partier? Hva har de tre eventuelt til felles? Fins det en særegen norsk konservatisme, og hvordan skal vi beskrive den? Og har konservatismen noen fremtid?

Kristin Clemet ledet samtalen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »