AUF vs Unge Høyre: En debatt om Norges fremtid

Civitafrokost tirsdag 12. januar

Hvilke løsninger trenger Norge fremover? Hvordan skal Norge skape ny optimisme og vekst etter koronapandemien? Bør skattene økes eller senkes? Trenger vi nye velferdsordninger eller bør velferdsytelser kuttes? Hva er den beste løsningen på klimakrisen? Og hvordan bør fremtidens utenrikspolitikk se ut?

Ved inngangen til valgåret 2021 møttes leder i AUF, Astrid Hoem og leder i Unge Høyre,
Ola Svenneby til debatt om Norges vei videre.

Møtet foregikk uten publikum og ble streamet på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »