Shavit, Ari: My promised land

 

 

Spiegel & Grau, 2013. 464 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita.

 

Shavit skriver Israels historie fra 1897 og frem til i dag, fra bestefarens første besøk i «The promised land» til dagens Israel. Han har valgt seg ulike årstall, ikke nødvendigvis de vi husker fra historiebøkene.

Han spinner historien om Israel rundt intervjuer, refleksjoner og observasjoner om utviklingen. Gjennom dette «nære», personlige, men ikke påtrengende bildet, trer nyansene frem. Hva vil det si å være israelsk? Shavit evner å få frem mange ulike israelske stemmer, deres standpunkter og forklaring på hvorfor.

Med Shavits bok blir forståelsen av Israel tydeligere og dypere. Shavit har valgt ut hendelser, han er kritisk, men likevel også forståelsesfull. Han avviser ikke sionismen, men han unnskylder den heller ikke. Han er oppriktig bekymret på vegne av sitt hjemland, men avslutter med at det også er ressurser i Israel som kan bygges videre på og kanskje bidra til en bedre situasjon i en del av verden som de fleste bare forbinder med krig, okkupasjon og frykt.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »