McCloskey, Deirdre: Why Liberalism Works: How True Liberal Values Produce a Freer, More Equal, Prosperous World for All.

 

 

Yale University Press, 2019. 400 sider.

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting, idehistoriker i Civita.

 

En overbevist liberaler

 

I 2012 møtte jeg Deirdre McCloskey da Jan Arild Snoen og jeg intervjuet henne for Minerva. Da hadde McCloskey akkurat publisert sin andre av tre bøker i trilogien The Bourgeois Era som er et forsvar for kapitalisme og liberale verdier. Deirdre McCloskey er professor i samfunnsøkonomi, i engelsk og i historie, og hun bruker kunnskaper fra alle disse fagområdene i sine bøker, også i den siste boken, Why Liberalism Works: How True Liberal Values Produce a Freer, More Equal, Prosperous World for All.

I denne boken har hun samlet 50 essays og intervjuer som har liberalisme som hovedtema. Boken har fire deler, de to første delene inneholder essays som forsvarer liberalismen og det McCloskey kaller human liberalisme. Her gjentas mange av argumentene fra Bourgeois Era-trilogien, men de er mer rettet direkte mot liberale verdier og hvorfor de verdiene legger det beste grunnlaget for velstand – det McCloskey kaller The Great Enrichment. Hennes hovedargument er at ideer og retorikk er viktig, viktigere enn materiell utvikling, som er utgangspunktet i en marxistisk historieforståelse. Hun er like skarp og ordrik som hun var i trilogien, og noen ganger kan det bli repeterende og egentlig det samme argumentet, bare med andre referanser fra historie, fra andre økonomer eller tenkere. Men for den som ikke har lest de tre store bøkene om borgerlig kapitalisme, fungerer nok de to første delene greit. Hun introduserer også et nytt ord. I stedet for ordet kapitalisme, som hun ikke liker, bruker hun innovisme – nettopp for å understreke kreativitet og innovasjon som hun mener er det helt avgjørende for markedsøkonomiens fremvekst.

Det er særlig del tre i boken jeg synes er interessant, for her går hun i rette med Thomas Piketty og boken Kapitalen i det 21. århundre. Et av hennes viktigste ankepunkter er den smale definisjonen Piketty har av kapital – kun som privat kapital og uten å ta hensyn til humankapital eller statlig kapital. Det er interessant å lese McCloskey om Piketty, for begge bruker historie og økonomi til å forklare verden og ideer, men de har helt forskjellige konklusjoner. Piketty er en økonom som har en radikal politisk agenda, mens McCloskeys politikk er mindre radikal, selv om hun er sterkt kritisk til sosialisme, omfordeling og statsstyring. Hun er en overbevist liberaler. Thomas Piketty er revolusjonær, mener McCloskey, og det har aldri ført med seg noe godt.

Mange har kritisert Pikettys modell og analyse etter at boken kom i 2014, men det interessante ved McCloskeys kritikk, både i et intervju hun ga til Institute of Economic Affairs og i et essay om boken til Piketty, som begge er gjengitt i boken hennes, er at hun også angriper logikken og argumentasjonen til Piketty. Hun mener for eksempel at han bare er opptatt av at ingen skal bli rike, i stedet for å se hva som kan gjøres for at flere løftes ut av fattigdom. Hun går også grundigere til verks og har, til forskjell fra svært mange andre, lest boken fra perm til perm. Flere steder påpeker hun logiske brister, blant annet om arv, og hun gjengir argumentasjon og sidenummer. Pikettys viktigste poeng er at kapitalen hele tiden øker mer enn veksten, og at det er arv som særlig bidrar til det. McCloskey angriper dette og spør hvorfor Piketty da kan skrive på side 451 at: «There always comes a time when a prodigal child squanders the family fortune». Hva hun vil skrive om Pikettys nyeste bok, Capitalism and Ideology, trenger man ikke lure på. Han får nok passet sitt påskrevet ettertrykkelig.

Det er varierende kvalitet på de 50 kapitlene, men skal du lese noe, kan du bare plukke ut kapitler med beskrivende overskrifter som du er interessert i, for eksempel Piketty is Mistaken eller Poverty Out of Tyranny, Not «Capitalist» Inequality is the Real Problem. Det er forfriskende med en bok som forsvarer liberale verdier, men denne boken til McCloskey kunne nok ha vært strammet opp og forkortet.

 

Teksten er publisert hos Minerva 6.7.20. Se også:

McCloskey, Deirdre: Bourgeois Dignity — Why Economics can’t Explain the Modern World

Liberalisme

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »