Helpman, Elhanan: Globalization and Inequality

 

 

Harvard University Press, 2018. 213 sider.

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim, fagsjef i Civita.

 

Globaliseringen frikjent

 

Hva er årsaken til økende ulikhet innad i mange land de siste tiårene? En av de mest utbredte forklaringene er globaliseringen, at handelen med varer og tjenester over landegrensene har gitt økende konkurranse og lønnspress for arbeidsfolk flest, mens de rikeste har kunnet øke sine inntekter gjennom å selge varer i stadig større markeder.

Elhanan Helpman viser i denne boken, gjennom å gå gjennom forskningen nærmest på detaljnivå, at dette i det store og hele er en myte. Handel og utflytting av arbeidsplasser har i liten grad bidratt til økende ulikhet. Noen studier finner en viss påvirkning på forskjellene mellom dem med og uten høy kompetanse, men effekten er liten i forhold til til andre faktorers påvirkning. Den viktigste påvirkningen ser ut til å komme fra teknologisk endring, ikke handel. Teknologien har gjort de høykompetente mer produktive, mens de med lav kompetanse har fått det vanskeligere i arbeidsmarkedet.

 

Teksten er publisert 6.5.2020. Se også:

Temaside: Civita om ulikhet

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »