Edvard Kunzendorf

Studentpraktikant

Edvard Kunzendorf er studentpraktikant i Civita på prosjektet «Bedrifter i front», et prosjekt som ser på bedrifter som har gjennomført tiltak innen klima og integrering, og bedrifter som har funnet nye muligheter i forbindelse med koronapandemien. Edvard studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og sitter i internasjonalt utvalg for KrFU. Edvard brenner for et varmt og inkluderende samfunn, og for en verden der ressurser fordeles rettferdig.

« Tilbake til Tidligere medarbeidere