Caroline Hoff

Studentpraktikant

Caroline Hoff er er studentpraktikant i Civita på prosjektet «Bedrifter i front», et prosjekt som ser på bedrifter som har gjennomført tiltak innen klima og integrering, og bedrifter som har funnet nye muligheter i forbindelse med koronapandemien. Caroline er sentralstyremedlem i Unge Høyre og til daglig tar hun en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund.

« Tilbake til Tidligere medarbeidere