Bjørn-Kristian Svendsrud

Jurist

Bjørn-Kristian Svendsrud arbeider som jurist i Civita. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har tidligere vært formann i Fremskrittspartiets Ungdom. I tillegg til å jobbe i Civita, har Svendsrud folkevalgte verv i Horten, Vestfold og Telemark for Fremskrittspartiet. Han er også vararepresentant til Stortinget for valgkrets Vestfold.

« Tilbake til Medarbeidere