Tidligere medarbeidere

 • Øyvind Eggen

  Seniorrådgiver

  Øyvind Eggen har vært seniorrådgiver på Civitas prosjekt om utviklingspolitikk. Han har tidligere vært fagdirektør i Norad og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, med spesialsering i internasjonal utviklingspolitikk og effekter av bistand. Øyvind har en doktorgrad om stat og styring i Afrika med vekt på bistandens rolle. Han har hatt flere verv i Venstre knyttet til lokal og internasjonal politikk, og styreverv i flere bistandsorganisasjoner. Etter å ha vært i Civita, ble Øyvind Eggen daglig leder i Regnskogfondet.

 • Nikolai Hegertun er doktorgradsstipendiat ved SUM (UiO). Hegertun er tidligere prosjektleder i Civita, der han hadde ansvaret for Civitas prosjekt om utviklingspolitikk. Han har også tidligere jobbet med utvikling og demokratiassistanse ved Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter. Nikolai har en mastergrad i Peace and Conflict Studies fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i Kultur og Kommunikasjon.

 • Paul Joakim Sandøy jobber som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Elden DA. Han har studert jus ved Universitetet i Bergen, og har tidligere vært leder i Unge Høyre. Ved siden av sitt arbeid som advokatfullmektig skriver også Sandøy på en bok for Civita.

 • Elin Adamsen

  Administrasjonskonsulent

  Elin Adamsen har jobbet som administrasjonskonsulent i Civita 2015-17. Hun har tidligere vært ansatt i Drammen kommune som kommunaldirektørenes sekretær. Fra 2007 – 2013 var hun ansatt i McKinsey & Company som Executive Assistant. Elin har en bachelor i kultur/samfunnsfag fra Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo.

 • Morten Kinander har arbeidet som jurist i Civita i perioden 2011-2015. I denne perioden jobbet han blant annet med spørsmål om forholdet mellom statlig makt og næringslivets rammevilkår, menneskerettigheter og rettssikkerhet, men også med mer generelle spørsmål av ideologisk karakter. Kinander er professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Han er utdannet jurist (Mastergrad Oslo) og filosof (hovedfag Bergen), med juridisk doktorgrad (Bergen). Han har tidligere vært førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen, samt gjesteforsker på Columbia University i New York og Senter for menneskerettigheter i Oslo. Han har også vært forretningsadvokat i Wiersholm, Mellbye & Bech, hvor han har jobbet med rammebetingelser for næringslivet, M&A-transakjoner og børs- og verdipapirrett.

 • Stine Ringnes Wilhelmsen har jobbet som stipendiat tilknyttet prosjektet om utviklingspolitikk i Civita i perioden 2014-2015. Stine har tidligere jobbet med utviklingsprosjekter i Kenya, og har en Mastergrad i media, kommunikasjon og utvikling fra London School of Economics and Political Science (LSE).

 • Sylo Taraku har arbeidet deltid med prosjekter/utredninger knyttet til innvandrings- og integreringsspørsmål høsten/vinteren 2015/16. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og jobber til daglig som generalsekretær i organisasjonen LIM (Likestilling. Integrering. Mangfold). Han er opprinnelig fra Kosovo og har tidligere jobbet som generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen. Han er en aktiv skribent og samfunnsdebattant.

 • Iven Opsahl

  Prosjektmedarbeider

  Iven Opsahl jobber som prosjektmedarbeider i Civita. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Iven har ved siden av studier blant annet vært aktiv som styremedlem i studentorganisasjonene ELSA og JSU.

 • Eirik Jarl har vært prosjektrådgiver tilknyttet prosjektet om utviklingspolitikk i 2015. Han er nylig kommet hjem etter 13 år i Kenya. I tillegg til 10 års erfaring med diverse stillinger i bistandsorganisasjonen Care, har han startet opp og drevet private virksomheter i Kenya og Uganda. Hovedsaklig innen landbruk og energi. Han har en Mastergrad i Utviklingsstudier fra Roskilde Universitet.

 • Kirsten Visnes Sogge er tidligere administrasjonssjef i Civita i perioden 2007-2014. Hun var tidligere 12 år i Brussel, hvor hun arbeidet på Den norske EU-Delegasjonen som P.A for EU Ambassadøren. Hun har arbeidserfaring bl.a. fra Oslo Høyre hvor hun har hatt forskjellige stillinger den siste som sjefsekretær. Kirsten har utdanning innen personaladministrasjon og markedsføring.

 • Kari Bjørka Hodneland har arbeidet som prosjektkoordinator i Civita i perioden 2010-2014. Hun er utdannet arkitekt/planelegger og har en doktorgrad (Dr.ing) fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Kari har vært medforfatter til lærebøker i faget kunst- og håndverk for grunnskolen. Hun har arbeidserfaring både fra offentlig og privat virksomhet.

 • Ståle Hagen har tidligere arbeidet med ansvaret for fundraising i Civita. Han har jobbet som byrådssekretær for byutvikling i byrådet i Oslo (2008-2011), seksjonssjef økonomi & IKT i Forsvarsstaben (2003-2008) og senior prosjektleder og teamleder i Involve Learning ASA (2000-2003). Ståle har utdannelse fra Forsvaret (Befalsskole og Hærens krigsskole) og økonomiutdannelse fra Høyskolen i Tromsø og Handelshøyskolen BI. Ståle har vært medlem av bydelsutvalg og varamedlem til bystyret og har sittet i Oslo Høyres hovedstyre og representantskap. Han jobber i dag i Jernbaneverket, der han leder en avdeling som lager strategiske og overordnede endringer i jernbanesektoren.

 • Dag Ekelberg var nestleder i Civita fra februar 2004 til desember 2008. Ekelberg har tidligere vært Director Governmental Relations i Telenor ASA, næringspolitisk rådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe, personelloffiser i Luftforsvaret og generalsekretær i Høyres Studenterforbund. Han har studier i statsvitenskap, jus og økonomi (cand. mag) fra Oslo og Tyskland. Han har hatt flere tillitsverv i Unge Høyre, DKSF og i lokalpolitikken. Han er i dag direktør for næringspolitikk i NHO Service.

 • Svabø var daglig leder i Civita i perioden 2003-2006. Han var nyhetsanker i TV 2 Nyhetskanalen i perioden 2006–2009 og frilansjournalist i Wien 2009–2012. Han har også tidligere jobbet som senior kommunikasjonsrådgiver i Dinamo og som journalist i Aftenposten, VG og NRK Dagsrevyen.

 • Hallstein Bjercke har vært nestleder i Civita i perioden 2009-2010. Han har arbeidserfaring som direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge (2006-2011) og som politisk rådgiver og informasjonsrådgiver for Venstres stortingsgruppe (2002-2006). Hallstein har blant annet vært leder i Europisk Ungdom (2000-2002) og i Norsk Elevorganisasjon (1997-1998). Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. I dag er Hallstein byråd for kultur og næring i Oslo.

 • Håvard Saksvikrønning har arbeidet som prosjektleder i Civita med ansvaret for Civitas prosjekt om karbonskatt. Håvard har tidligere bl.a. jobbet med forsknings- og utviklingsprosjekter i bil og oljebransjen, Han er utdannet maskiningeniør fra NTNU og har en MBA grad fra National University of Singapore.

 • Nils Holme har arbeidet i Civita i perioden 2012-2014. Han har sin vesentlige bakgrunn fra Forsvarets forskningsinstitutt hvor han var adm. direktør (1993-2001). Han har også vært ansatt ved SHAPE Technical Center i Haag (1964-67), i Norconsult Saudi Arabia (1973-75) og i Utenriksdepartementet (1988-1990). Nils er nå aktiv som foredragsholder og kommentator på forsvarspolitikk og det offenlige styre. Fra 2007 har han også lagt ut artikler med større tematisk bredde på sin blogg, www.tjodareik.no. Han er utdannet sivilingeniør (teknisk fysikk) fra NTH og sitter i dag i Civitas fagråd.

 • Villeman Vinje

  Samfunnsøkonom

  Villeman Vinje arbeidet som samfunnsøkonom i Civita. Han har arbeidserfaring fra management consulting i A.T. Kearney og som analytiker og finanspolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. Han har bl.a. studert Economics (MA) i Skottland, Business Strategy (MSc) på BI og tatt finansanalytikerstudiet (NHH). Han har også hatt tillitsverv i lokalpolitikken, er sekretariatsleder i Alliansen for norsk, privat eierskap og er partner i analyseselskapet NyAnalyse.

 • Fanny jobber deltid som intern i Civita med digital kommunikasjon. Fanny har en master og bachelor i Europeiske og Amerikanske studier fra Universitetet i Oslo, med utveksling fra PUC-Rio i Brasil. Hun studerer nå design og kommunikasjon i digitale medier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Fanny har også arbeidserfaring fra blant annet online markedsføring for Zalando i Berlin, og PR, media og kommunikasjon fra et norskeid konsulentselskap for oljebransjen i Brasil. I tillegg har hun også jobbet som praktikant i Norsk Sjømatråd og ved det norske generalkonsulatet i Rio de Janeiro.

 • Hanne studerer  til master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og var våren 2018 utplassert i praksis hos Civita. Hun er utdannet adjunkt i norsk og samfunnsfag, og har bachelor i offentlig administrasjon og ledelse. Ved siden av studiene jobber hun med norskopplæring for voksne innvandrere.

 • Haakon Sandvik studerer  til master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og var våren 2018 utplassert i praksis hos Civita. Han studerte de to første årene sammenliknende politikk ved UiB. Han er særlig interessert i politisk teori og økonomi, og skrev bacheloroppgave om forholdet mellom økonomisk vekst og skattenivå i demokratier.

 • Mari Rage Bråstein er summerintern i Civita. Hun har også vært utplassert fra masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017 der hun var med på et prosjekt for Civita. Mari har en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse fra UiO. Hun har tidligere vært leder i Elevorganisasjonen i Rogaland.

 • Jenny Nortvedt er utplassert fra masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er med på et prosjekt for Civita. Jenny har en bachelorgrad i internasjonale studier, og flere enkeltemner fra det juridiske fakultet. Ved siden av studiene er hun engasjert i YATA-nettverket, og er i dag nestleder i YATA Oslo.

 • Maja Lie Opdahl er utplassert fra masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er med på et prosjekt for Civita. Maja har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra London og har erfaring fra studie- og arbeidsopphold i Spania, Colombia og Chile. Ved siden av studiene sitter hun i styret til Arbeidslivsutvalget for Statsvitenskap.

 • Jonas Vikingstad

  Ungdomsrådgiver

  Jonas Vikingstad har jobbet som ungdomsrådgiver i Civita våren 2017. Ved siden av å gå siste året ved St. Olav videregående skole er han også politisk nestformann i Rogaland FpU. Jonas har vært aktiv i ungdomspolitikken fra 2014 og interesserer seg spesielt for liberalismens ideer og verdier.

 • Erik Jarle Nordbø er har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita første halvår 2015. Erik er utdannet siviløkonom ved NHH og IIM Ahmedabad i India, og har en mastergrad i økonomisk styring. Han har arbeidserfaring som forskningsjournalist og fra venturekapitalindustrien, og skrev sin masteroppgave om hvordan såkornfond kontrollerer sine investeringer. Jobber i dag i Deliotte.

 • Stein Schjølberg har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita i 2014/15. Han ble dommer i 1984, sorenskriver fra 1989-2010, og ekstraordinær lagdommer frem til 2013. Han var tidligere politiinspektør. Stein var en Senior Fulbright Scholar ved Stanford Research Institute (SRI-International) i 1981-1982. Han har vært ekspert på cybercrime for flere internasjonale organisasjoner. I FN organet ITU i Geneve ledet han en global High Level Experts Group (HLEG) med nesten 100 internasjonale eksperter i tiden 2007-2008. Stein var medlem av Straffelovrådet i 1983-1986, og ledet Datakrimutvalg I (NOU 2003: 27).

 • Håkon har arbeidet som rådgiver i Civita våren 2015. Han er jurist fra UiO (1982) og har arbeidet i politiet, vært rådmann, avdelingsdirektør hos fylkesmannen i Finnmark og arbeidet som lektor i videregående skole. Han har tilleggsutdanning fra Nordland dh, universitetet i Tromsø og Den kommunale højskole i Danmark. Håkon har drevet egen advokatvirksomhet og har omfattende organisasjonserfaring fra fag-, idretts- og interesseorganisasjoner, sist som direktør for samfunnskontakt/leder politisk avdeling i NAF.

 • David Hansen arbeidet som fagsjef i Civita 2010/11. Han har tidligere blant annet arbeidet i kommunikasjonsbyrået Gambit Hill and Knowlton og som politisk rådgiver for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. David jobber i dag som myndighetskontakt i Telenor Norge.

 • Kristian Tonning Riise har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i perioden 2012-14. Kristian har skrevet Civita-boken «Diktator i forkledning», om Hugo Chavez. Kristian var praktikant i Civita høsten 2009. Kristian er i dag leder for Unge Høyre.

 • Frode Helgerud har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita i 2014/15. Helgerud har i 10 år frem til 2014 ledet Sparebankstiftelsen DNB. Frode har tidligere vært informasjonssjef i Hydro (for miljøspørsmål) og konserndirektør i Sparebanken NOR/Gjensidige NOR og DnB NOR med ansvar for kommunikasjon. Han er tidligere styreleder i Stiftelsesforeningen og har hatt og har ulike styreverv innen finans og kultur. Frode er vararepresentant til Stortinget for Oslo Høyre.

 • Eirik Vatnøy har jobbet som språkviter i Civita. Vatnøy har blant annet skrevet pamfletten «Velg! 09» og er medforfatter på Civitas bok «Den norske velferden».

 • Bjørn Ihler har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i perioden 2013-14, og arbeidet da med kultur-, og næringspolitiske spørsmål knyttet til produksjon, distribusjon og formidling av film.

 • Magnus C. Kjølmoen har arbeidet som intern i Civita. Han er utdannet siviløkonom fra The University of Edinburgh og McGill University i Canada og har tidligere jobbet som skipsmegler i Oslo og Singapore.

 • Mari Mamre har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i 2013. Mamre har skrevet Civita-rapporten «VELLYKKEDE KOMMUNER: Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner – en sammenligning», som ble lansert i desember 2013.

 • Daniel Heggelid-Rugaas har vært stipendiat i Civita fra høsten 2012 og 2013. Daniel studerer historie ved Universitetet i Oslo, er styremedlem i Oslo Venstre og har tidligere vært nestleder i Norges Unge Venstre.

 • Sondre L. Rasch har vært stipendiat i Civita høsten 2012 og våren 2013. Han er tidligere leder av Hordaland Unge Høyre og har sitter i finanskomiteen i Bergen bystyre.

 • Karine Skaret har vært stipendiat i Civita høsten 2012 og våren/sommeren 2013. Hun jobbet da blant annet med et prosjekt om fremtidens eldreomsorg. Karine har tidligere vært trainee for Fremskrittspartiets stortingsgruppe og aktiv i FpU.

 • Anders Fottland jobbet som summer intern i Civita sommeren 2013 og 2014 og bistod på ulike prosjekter. Han studerer til daglig i København og har nettopp fullført Bachelorgraden International Business and Politics ved Copenhagen Business School, Handelshøyskolen. Anders har tidligere gått 2 år ved befalsskolen for Ingeniørvåpenet.

 • Morten Myksvoll har vært stipendiat i Civita høsten 2012 og arbeidet da med helsepolitikk. Han studerer sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har bakgrunn fra Fremskrittspartiet, og har tidligere jobbet som politisk rådgiver for byrådet i Bergen, samt vært 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom. Les mer av Morten på hans hjemmeside: www.mortenmyksvoll.com/

 • Marius Gustavson er tidligere økonomisk historiker i Civita i perioden 2009-13. Han har master i historie ved UiO med fordypning i økonomisk historie. Gustavson har blant annet vært i Washington DC der han skrev på en bok om finanskrisen og den amerikanske sentralbanken.

 • Er tidligere prosjektmedarbeider i Civita høsten 2012 og januar 2013. I Civita har hun jobbet med et notat om korrupsjon og utenlandsinvesteringer. I 2010 var hun studentpraktikant i Civita og jobbet med menneskerettighetsspørsmål.

 • Er tidligere prosjektmedarbeider i Civita våren og sommeren 2012. Han var formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) fra 2008 til 2012. Vanebo er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han er medlem av Buskerud fylkesting og Øvre Eiker kommunestyre fra 2003 og var 2. vararepresentant til Stortinget fra Buskerud 2005–2009. Han jobber nå som advokatfullmektig hos advokatfirmaet Kluge.

 • Eivind Haanes er tidligere prosjektmedarbeider i Civita våren 2012. I Civita arbeidet han med et prosjekt om innflytelse på arbeidstakersiden.Han er statsviter fra Universitetet i Oslo. Han arbeider i dag i arbeidstakerorganisasjonen Delta, som er tilsluttet YS. Haanes har arbeidet innenfor flere interesseorganisasjoner i arbeids- og næringsliv. Han har også vært politisk rådgiver i Kristelig Folkepartis stortingsgruppe.

 • Anna Katharina Fonn Matre har vært prosjektengasjert i Civita høsten 2012, i forbindelse med bokutgivelsen «Kultur for kulturens skyld – En skisse til liberal kulturpolitikk». Civita-boken skrev hun sammen med Kristian Meisingset og Aase Marthe J. Horrigmo. Matre er kulturredaktør i Minerva, har en bachelor i nordisk litteratur og er masterstudent i samfunnsøkonomi ved UiO.

 • Har vært prosjektengasjert i Civita høsten 2012 i forbindelse med bokutgivelsen «Kultur for kulturens skyld – En skisse til liberal kulturpolitikk». Civita-boken skrev han sammen med Anna Katharina Fonn Matre og Aase Marthe J. Horrigmo.
  Meisingset er medredaktør i Minerva, redaktør for Frekk forlag, frilansskribent for blant annet litteraturmagasinet Bokvennen og kunstmagasinet KUNSTforum.

 • Har vært prosjektengasjert i Civita høsten 2012, i forbindelse med bokutgivelsen «Kultur for kulturens skyld – En skisse til liberal kulturpolitikk». Civita-boken skrev hun sammen med Kristian Meisingset og Anna Katharina Fonn Matre. I tillegg til å være medlem i Minervas Kulturråd, er hun aktiv i redaksjonen til tidsskriftet Stat og styring.

 • Pål Veiden har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita. For Civita har han arbeidet med et prosjekt om frihet i akademia, om kristendemokratiets fremtid og om fremveksten av parallellsamfunn i Europa.

 • Mariette C. Bøe har arbeidet fulltid som prosjektmedarbeider i Civita høsten 2010. For Civita jobbet Mariette med et prosjekt om britisk politikk etter valget, valgreform, og valgresultatet sett i lys av høyrebølgen i Europa. Hun er i dag redaksjonssjef i Minerva.

 • Glenn Simon Nerdal er tidligere stipendiat i Civita 2011/12. I Civita jobbet han blant annet med arbeidsrett. Han har også bakgrunn fra FpU og Fremskrittspartiet.

 • Anders Vollen har arbeidet deltid som prosjektkoordinator i Civita i perioden 2004-2009. Anders har også jobbet fulltid i en periode.

 • Ulla C. Christensen Fjeldstad har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita første halvår av 2009. Hun har arbeidet med temaet ”markedet og moral” for Civita.

 • Elise Vold Fangberget har vært stipendiat hos Civita våren 2011. Hun har bakgrunn fra Unge Høyre og har tidligere vært nestleder i Hedmark Unge Høyre.

 • Har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i forbindelse med bokprosjektet konservatisme. Torbjørn er i dag Kunnskapsminister. Han er tidligere stortingsrepresentant for Høyre, redaktør for tidsskriftet Minerva og leder for Unge Høyre 2004-08.

 • Victoria Wæthing har arbeidet som praktikant i Civita i perioden 2010/11. I Civita har hun blant annet jobbet med borgerlig feminisme.

 • Maria Østerhus Lobo har arbeidet som praktikant i Civita i perioden mars-oktober 2010. Er blant annet medlem av redaksjonsrådet i Minerva.

 • André Strand er tidligere praktikant i Civita våren 2011.

 • Simen Eide har jobbet som praktikant i Civita høsten 2009. Han har blant annet bakgrunn fra Buskerud Unge Venstre.

 • Ulrik Tetzschner har jobbet som praktikant i Civita våren 2009.

 • Nicolai Strøm-Olsen har jobbet som praktikant i Civita i 2008 og våren 2009. Han skriver fast for Minerva og er blant annet redaktør i Frekk Forlag.

 • Kristian Kjøllesdal har jobbet som praktikant i Civita høsten 2008 og våren 2009.

 • Peder Edvardsen har jobbet som praktikant i Civita våren 2009.

 • Kristin E. Langeland har jobbet som praktikant i Civita høsten 2008.

 • Aina Stenersen har jobbet som praktikant i Civita våren 2008. Hun har bakgrunn fra FpU og Oslo FrP.

 • Marianne Knarud har jobbet deltid som prosjektmedarbeider i Civita i 2008. Hun er i dag blant annet tilknyttet Minerva, som medlem av redaksjonsrådet.

 • Runar B. Mæland har jobbet som praktikant i Civita. Han har bakgrunn fra bl.a. Unge Venstre og Europeisk liberal ungdom (LYMEC).

 • Har jobbet deltid som prosjektmedarbeider i Civita i 2008. Kjartan har bakgrunn fra blant annet Venstres stortingsgruppe.

 • Erlend Sand har jobbet som praktikant i Civita. Han har tidligere også jobbet deltid som prosjektmedarbeider vårsemesteret 2007. Erlend har bakgrunn fra Unge Venstre og Venstre.

 • Ole Martin Moen har jobbet som praktikant i Civita vårsemesteret 2007. Han er i dag bl.a. fagrådsmedlem i Civita.

 • Andreas Haug Løland har jobbet som praktikant i Civita høsten 2007. Han har bakgrunn fra KrFU/KrF.