Video fra frokostmøtet 14. september: Hvor går Europa?

Halvveis i et tapt tiår synes én ting klart: Troen på evig vekst er død i Europa. Minerva og Civita inviterte 14. august til frokostmøte om Europas fremtid. På møtet ble Minerva nr. 3/2012, ”Krise”, lansert.

Med en tapt generasjon unge, et svekket demokrati og usikker økonomisk fremtid, hvor går Europa? Har krisen avdekket hvor håpløst det europeiske integrasjonsprosjektet har vært, eller er den en liten hindring på veien mot stadig sterkere integrasjon?

I panelet:

Ine Marie Eriksen Søreide: leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Kjetil Wiedswang: kommentator i Dagens Næringsliv og aktuell med boken Europaveien

Nils Rune Langeland: historiker og forfatter

 

Podcast fra møtet finner du her.

 

 

Se video fra møtet her:
Innlegg:

Debatt:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »