Skattlegging av internasjonale selskaper

Civita inviterte til frokostmøte om skatt tirsdag 10. april kl. 8.00 – 9.30.

 

 

Civita inviterte til frokostmøte om beskatning av internasjonale selskaper. Hvilke utfordringer møter myndighetene? Hva slags skattekonkurranse mellom land er greit, og hva er ikke greit? Hva kan enkeltland gjøre, og hva kan det internasjonale samfunnet gjøre for å møte utfordringene?

I panelet var: Siv Jensen, finansminister for Fremskrittspartiet, Hans Christian Holte, skattedirektør og leder for Forum on Tax Administration og Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita.

Her kan du se video fra innledningene:

Her kan du se video fra debatten:

Her kan du høre møtet som podcast:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »