Kan Norge bli en gründernasjon?

Civita inviterte til frokostmøte og boklansering på tirsdag 19. mars kl.8.00-9.30

Norge scorer forholdsvis lavt på internasjonale målinger av innovasjon. Viser disse målingene et riktig bilde av det norske samfunn eller er vi bedre enn vårt rykte? Hvordan kan Norge bli innovasjonsledende?

I panelet var: Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia, Lars Peder Nordbakken, fagrådsleder i Civita og bidragsyter i boken, «Gründere bygger Norge» og Karl Christian Agerup, administrerende direktør i Forskningsparken i Oslo og tidligere gründer.

På frokostmøte ble boken «Gründere bygger Norge» lansert. Boken er utgitt i samarbeid med tankesmien Skaperkraft og Frekk Forlag.

 

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »