Er Forsvaret forberedt på dagens sikkerhetsutfordringer?

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 30. oktober

Det globale trusselbildet er mer uklart enn på lenge. Internasjonal politikk preges av et selvhevdende Russland, samtidig som det knyttes usikkerhet til amerikanske sikkerhetsgarantier under Trump. Hvilke implikasjoner har dette for det norske forsvaret? Hvordan bør fremtidens forsvar være?

I panelet var: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Karsten Friis, og professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole, Janne Haaland Matlary.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »