Philippe Legrain on Europe

Ever since the financial crisis in 2008 Europe has struggled with low economic growth and political turmoil. Can the European countries overcome their problems through political reforms?

Has the European Union exhausted its efforts, or is it still capable of stimulating new economic growth?

Watch video from the breakfast meeting Tuesday May 12th with Philippe Legrain, a British economist and writer. Legrain is the author of «European Spring: Why Our Economies and Politics are in a Mess – and How to Put Them Right”. He specializes in global and European economic issues, globalization, migration, the post-crisis world and the euro. He is a visiting senior fellow at the London School of Economics’ European Institute and a former adviser to European Commission president José Manuel Barroso from 2011 to 2014. Legrain was  joined by Chief Economist at Swedbank Norway, Harald Magnus Andreassen and president of the European Movement Norway and fellow at Civita, Jan Erik Grindheim.

Introductions:

Debate:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »