Opportunities and challenges in Africa

2015 is set to be an interesting year for Africa both in terms of economic and political development. What are the main challenges for the continent? Can 2015 really be a year of transformation for African economies?

Watch video from the Civita breakfast Wednesday April 8th here (in cooperation with Norwegian-African Business Association (NABA)):

Speakers: 

Ms. Zeinab Badawi, International broadcaster and Chair, Royal Africa Society (UK), professor Kjetil Tronvoll, International Law and Policy Institute (ILPI) and Jon Vea, special adviser at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and former Ambassador to Angola.

Video from the introductions here:

Video from the debate here:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »