25 år med EØS

Civitafrokost torsdag 14. februar 

Hvordan har EØS-avtalen påvirket Norge, norsk næringsliv og norske arbeidsplasser? Hvilke endringer skyldes EØS-avtalen, og hvilke ville vi ha opplevd uansett? Finnes det et bedre alternativ?

I panelet var: Stortingsrepresentant for Høyre og leder av Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for SV Audun Lysbakken, forsker Jon Erik Dølvik fra Fafo og professor Karen Helene Ulltveit-Moe fra Universitetet i Oslo.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »