Hvordan sikrer du dataene dine mot overvåking og spionasje?

Frokostmøte fredag 10. mars kl. 08.30-10.00

 

Spionasje, overvåkning og høsting av stordata er en del av den nye digitale virkeligheten. Hvilke trusler står du og din virksomhet overfor og hvordan skal du klare å sikre deg mot disse? Dette er spørsmål som vi vil prøve å svare på i dette frokostseminaret.

Til å hjelpe oss med dette kommer Eirik Løkke fra Civita som nylig ga ut boken «Personvern etter Snowden», Lars Erik Fjørtoft som er ansvarlig for PwCs personvernstjenester og Jan Henrik Straumsheim som er PwCs ansvarlige for trusseletterretning og hendelseshåndtering.

Målet med frokostseminaret er å ta skrittet videre fra å problematisere overvåkning og spionasje, til en mer praktisk tilnærming om hvordan personer og virksomheter kan forholde seg til dette.

Program:

0830 – Erik Løkke – Rådgiver, Civita

Overvåkning, Spionasje og Big Data – Er privatlivet slik vi kjenner det i ferd med å forsvinne?

0900 – Lars Erik Fjørtoft – Partner IT Risk, PwC

Personvern og overvåking – Konsekvenser for bedrifter og privatliv av digitalt grenseforsvar

0930 – Jan Henrik Schou Straumsheim – Senior Manager Cybersikkerhet, PwC

Digital Spionasje – Konsekvenser og råd for norske virksomheter

 

Frokostseminaret er et samarbeid mellom PwC og Civita.

Møtet finner sted i PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo

Registrering og frokost fra kl. 08:00.

Deltakelse er gratis, men krever påmelding via PwC sine nettsider her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »