Sharia og politikk

Den tradisjonelle oppfatningen i muslimske land har vært at religiøse bud skal inn i lovverket, men det gjaldt ikke for ikke-muslimske land, og det var før moderne demokratier og masseinnvandring.

Er norske muslimers ideal ”Shariapartiet”, ”Muslimdemokratene” eller politikere som begrunner politiske standpunkter uten religion? Hvor bekymret bør vi være? Og kan norske sekulære muslimer bli en inspirasjon for politikere også i muslimske land?

Se Civita-TV med skribent, samfunnsdebattant og tidligere leder i Muslimsk Studentsamfunn Mohammad Usman Rana, skribent og journalist i Minerva Jan Arild Snoen, poet og filmskaper Nefise Özkal Lorentzen, som er aktuell med en triologi om Islam, og Olav Elgvin, som sluttfører en MA om politisk ideologi blant muslimske ledere i Norge og driver bloggen Muslimprosjektet.

Innlegg:

Debatt:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »