Nytt notat: Russland – Homohat som politisk strategi

De siste årene er situasjonen for homofile i Russland kraftig forverret. Ny lovgivning griper inn i deres grunnleggende sivile og demokratiske rettigheter. En hatefull offentlig debatt har gitt næring til vold, mishagsytringer og fordommer. Putins knebling av sivilsamfunnet rammer også homofiles organisasjoner særlig hardt. Forfølgelsen av homofile må forstås som en del av Putins politiske prosjekt. Den er et verktøy for å bygge allianser i og utenfor Russland.

I dette notatet ser vi nærmere på behandlingen av homofile i dagens Russland. OL i Sotsji bidrar til å rette søkelyset mot homofiendtligheten og menneskerettsbruddene i Russland. Vi drøfter blant annet hvordan Norge og andre liberale demokratier kan benytte anledningen til å markere at forfølgelsen av homofile i dagens Russland er uakseptabel.

Last ned og les notatet her: Civita-notat_4_2014

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »