MENNESKERETTIGHETER – hvordan fremmer vi dem best mulig?


I kjølvannet av Oslo Freedom Forum spør vi hvordan menneskerettighetene kan fremmes på best mulig måte i vår tid. Holder det med dialog, eller må vi kreve resultater? Skal vi konsentrere oss om de grunnleggende menneskerettighetene, eller er nye utvidelser av menneskerettighetene like viktig? Hvilken betydning har FN som instrument for å fremme menneskerettighetene? Og skal vi stille like strenge krav til overholdelse av menneskerettighetene i Kina og Venezuela som i Norge? Se Civita-TV fra frokostmøtet med Nils Butenschøn, Jacob Mchangama, Leopoldo Eduardo López og Keadilan Anwar Ibrahim.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »