Hvordan kan digitalisering gi bedre offentlige tjenester?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania torsdag 18. februar.

Se innleggene fra frokostmøtet her:

Se debatten her: 

Digitalisering i offentlig sektor blir en nøkkel til økt produktivitet og kvalitet i offentlige tjenester fremover. Hva skal til for at digitalisering blir vellykket? Hva er de største hindringene?

I panelet var: Marianne Andreassen, medlem av produktivitetskommisjonen og direktør i Lånekassen, Morten Andreas Meyer, partner i First House, tidligere direktør i IBM og tidligere statsråd med bl.a. ansvar for IKT politikken, Shahzad Rana, teknologidirektør Microsoft Norge, og Arild Sundberg, leder for program for elektroniske tjenester i Oslo kommune og leder KommIT rådet i KS.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »