Fungerte domstolen for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia etter hensikten?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania mandag 29. januar kl. 8.00 – 9.30

 

Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY), som ble opprettet i 1993, har avsagt sin siste dom. Fungerte den etter hensikten? Eller har rettsprosessen manglet legitimitet og politisk støtte? Og hvordan ser fremtiden ut for Bosnia?

I panelet var: Amor Masovic, leder for Bosnian Federal Commission for Missing Persons, Hanne Sophie Greve, medlem av Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia og Haakon Blankenborg, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og tidligere norsk ambassadør i Serbia og Gunnar M. Ekelove-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Her kan du se video fra innledningene:

Her kan du se video fra debatten:

Her kan du høre podcast fra frokostmøtet:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »