Demokratiet trues i Europa – hva kan EU gjøre?

 

Civitakveld, i samarbeid med Europabevegelsen, onsdag 25. november kl. 18.00

Samarbeidet i EU utfordres internt av politiske ledere i Polen og Ungarn, som ikke aksepterer EUs grunnleggende liberal-demokratiske regler for medlemskap.

Samtidig utfordres demokratiet i EUs nabostater som Hviterussland, Russland og Tyrkia av nasjonalistiske og antidemokratiske ledere.

Hvordan kan EU som politisk samarbeid møte disse utfordringene?

I panelet var historiker Bård Larsen, Civita, rådgiver Inna Sangadzhieva, Den norske Helsingforskomité, universitetslektor Eva Sarfi, Universitetet i Oslo og professor Nick Sitter, Handelshøyskolen BI og Central European University i Wien.

Møtet forgikk uten publikum og ble live streamet på civita.no og Facebook.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »