Civita i media

Personlig makt på Stortinget?

Kristin Clemet nevnes i en sak om stortingsrepresentanter av Janne Haaland Matlary.

Dagens Næringsliv